Voordracht : Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren

Een lezing door Virginie Casier, master in de pedagogische wetenschappen en kinder- en jeugdtherapeut

Indien kinderen zich in hun omgeving als een vis in het water voelen,
ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van hun talenten. Het spreekt
voor zich dat dit ook voor hoogbegaafde kinderen geldt. Het blijkt
echter in dagelijkse thuis-, school- en vrijetijdscontexten niet evident
om het aanbod af te stemmen op de specifieke eigenheid en behoeftes
van deze doelgroep. Hierbij ontstaat het risico dat dit (op termijn)
hun welbevinden ondermijnt. Deze avond staan we vooreerst
stil bij de eigenheid van hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid
behelst namelijk veel meer dan een hoge intelligentie alleen. Het
betreft een complex kluwen van meerdere factoren, waardoor het
vele gezichten krijgt. Vervolgens bieden we handvatten om de omgeving
meer adequaat af te stemmen op -het welbevinden van- hoogbegaafde
kinderen. Concrete praktijkvoorbeelden illustreren de theoretische
en wetenschappelijke kaders. Jezelf kunnen en durven zijn,
dat maakt gelukkig!